Křesťanská morálka.Pro ateisty se jedná o více či méně vágní pojem, daný jakýmsi Desaterem. Pokusím se tedy vysvětlit tento pojem na institutu manželství:


U ateistů ztrácí manželský svazek postupně na významu, stačí kdy se dva lidé „mají rádi“. A tak nám přibývají nezávazné svazky druhů a družek, kteří když se přestanou „mít rádi“ tak se rozejdou a o matky samoživitelky, nechť se postará stát.
Zodpovědnější ateisté uzavřou sňatek úřední, který lze bez větších problémů zase kdykoliv úředně ukončit.


Pro křesťany je manželství posvátným svazkem, který končí až smrtí jedno z manželů. Svazek považují za trvalý i proto, protože má ve většině případů i trvalé následky – děti.


Na základě vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že harmonická křesťanská rodina má na vývoj osobnosti dětí obrovský vliv.  Znám historii vlastní rodiny několik set let zpátky a nikdy v ní k žádnému rozpadu, anebo rozchodu nedošlo.  Můj otec byl za první republiky až do r.1948 ředitelem pojišťovny, moje matka byla tzv. „v domácnosti“ ( tehdy nebylo zvykem, aby manželky zámožných lidí chodily do práce) a vychovávala mne i s bratrem v prostředí naprostého klidu a pohody.

 

Výsledek se dostavil – z bratra se stal mezinárodně uznávaný vědec v oboru kybernetiky a informatiky, a ani já jsem neudělal rodině žádnou ostudu. Kromě jiného se mi podařilo vytvořit podobnou harmonickou rodinu, v jaké jsem sám vyrůstal a nyní s potěšením pozoruji, jak skvělou rodinku si vytvořil i můj syn.


Harmonický rodinný svazek je  jedním příkladů křesťanské morálky v praxi a mohu jenom dosvědčit, že je i zdrojem trvalého osobního štěstí.

 

 

Ing. Miloš Balátě, Moravské Budějovice - červen 2015.