Je ateizmus celosvětově na ústupu?

Poprvé jsem se s tímto názorem setkal při četbě knihy „Střet civilizací“.Není to kniha ledajaká, napsal ji přední americký sociolog a politolog S.P.Huntington a byla přeložena do všech světových jazyků. Huntington zde uvádí, že v současné době probíhá ve světě desekularizace a není to jev pozorovaný v jedné zemi, či na jednom kontinentě, ale jev celosvětový - globální.

Proto mě zaujal i článek uveřejněný ve „Washington Times“ dne 7.3.2005 (cituji):

“Ateizmus jako teoretická pozice je celosvětově na ústupu,“ řekl mnichovský teolog Wolfhart Pannenberg. Také oxfordský teolog Alister McGrath říká, že „budoucnost ateizmu je spíše v oblasti soukromé víry jednotlivce než ve veřejné sféře, kterou dříve obýval“. Důvodem podle obou je, že ateizmus dnes ztrácí svůj vědecký podklad.

Také britský filosof Anthony Flew se odvrací od ateizmu a říká, že evolucí nelze vysvětlit, že jediná buňka nese víc dat než všechny svazky Britské encyklopedie; přesto ale Boha bible nepřijímá.

Vídeňský profesor Zulehner říká, že přesvědčení ateisté se v Evropě stali „velmi malou skupinou.... Není jich dost na sociologický výzkum,“ dodává. Upozorňuje ale, že úpadek ateizmu neznamená ještě re-christianizaci. (Konec citátu).

Profesor Zulener tím měl zřejmě na mysli intelektuály a nikoliv např. náhodné chodce na Václavském náměstí v Praze - od těch by se toho asi příliš mnoho pro svůj průzkum nedozvěděl. Ale nemusíme chodit nikam daleko do ciziny, stačí se rozhlédnout u nás.
 
Například na mons. Tomáše Halíka, který je uznávaným křesťanským filozofem nejenom u nás, ale i v zahraničí. Jeho knihy byly přeloženy do mnoha jazyků, včetně čínštiny, a udělení prestižní Templetonovy ceny jeho mezinárodní prestiž jenom potvrzuje.
 
Ukažte mi u nás obdobného materialistického filozofa – žádný prostě neexistuje. A podobně je tomu i ve světě.  Posledním známý ateistou byl oxfordský profesor Richard Dawkins, který byl svými protináboženským výpady všeobecně známý a dostával prý při nich i záchvaty náhlé zuřivosti. Poté, co si z něho začali dělat legraci i jeho vlastní studenti  na Oxfordu a nazvali ho „Darwinovým rotvajlerem“, se odmlčel a po odchodu do důchodu už o něm není slyšet vůbec nic.
 
Materialisté se prostě odmlčeli – asi o jejich názory není dostatečný zájem. Jinak by se určitě našel mezi nimi někdo, kdo by si vydáváním materialistické literatury alespoň přivydělával.

 

 

V Moravských Budějovicích  2006.