Vítejte na stránkách, které se zabývají otázkami víry a vědy.

 

Naše generace prožila svůj život v době, kdy nám byl vnucován materialismus, jako vědecký světový názor a náboženství bylo považováno za něco dávno přežitého a škodlivého, materialistický filozof Karel Marx náboženství dokonce nazval "opiem lidstva". Dnes sice žijeme ve svobodné společnosti, ale ateizmus je stále chápán jako názor vědecký, zatím co náboženství je, alespoň podle názoru většinové společnosti,  založeno pouze na víře nevzdělaných lidí.

 

Smyslem mých textů rozhodně není obracet ateisty na víru, a jsou určeny hlavně věřícím čtenářům. Chtěl jsem pouze porovnat současný stav vědeckého poznání s materialistickým světovým názorem a tak jsem se zahloubal do současné literatury a dospěl k názoru, že na ateizmu dnes již není vědeckého vůbec nic.

To, že ateizmus je stále ještě považován za vědecký světový názor, je pouze pozůstatkem z dob minulých.

 

Snad nejlépe se mi to podařilo vyjádřit v článcích  "Má soudobý materializmus a ateizmus vědecký základ?" a  „Entropie, informace a inteligentní plán“,  které si spolu s ostatními texty  můžete kliknutím vybrat ze seznamu, umístěném v levé horní části menu (v mobilní verzi kliknutím na okénko v pravé horní části menu).

 

Miloš Balátě

Moravské Budějovice